A Kard Művészete

A tudás hatalom!

Tananyagainkat régi vívókönyvekre, kéziratokra alapozva készítjük. A források többsége régi nyelvezettel íródott, gyakran jelentősen eltérve a mai modern nyelvektől, így nem elég csupán lefordítani ezeket. Néha a munkát transz-szkripcióval kell kezdeni, ami a kézzel írt szöveg minden egyes betüjének és írásjelének meghatározását és modern betűkkel való megfeleltetését jelenti. Ha ez megvan jöhet a régies nyelvezetű, idegen nyelvből magyarra történő fordítás, majd csak ezután következhet az értelmezés és a tananyag elkészítése. Az internet nagy segítségünkre lehet ebben, mások munkáját nagy tisztelettel, de kellő kritikával kezeljük.

Elméleti kutatásaink célja természetesen nem csak az edzéseinken használható tananyagok készítése, vannak más, az egyesületünk és tagjaink számára fontos, érdekes témák. Az európai középkori - kora újkori élet számos területére gondolhatunk: történelem, logisztika, ruhaviselet, szellemiség, vívómesterek élete, zeneszerszámok, mondák - és ezek csak kiragadott példák. Emellett olyan modern témákkal is foglalkozunk, mint sportpszichológia, pedagógia, sportegészségügy. Ezek egy részébe szinte az első pillanattól kezdve bárki be tud kapcsolódni, itt nagy segítség lehet a "civil" háttértudás, tapasztalat, esetleg adott irányú végzettség.

Gyakorlati kutatásaink edzéseinken használható eszközök fejlesztésére, vagy egy vívókönyv-értelmezés gyakorlati alkalmazhatóságára irányulnak. A munka jellegéből adódóan ehhez már nem árt némi vívótapasztalat.

Kutatóközpontunk mind az elméleti, mind a gyakorlati kutatáshoz segítséget nyújt tagjainak képzésekkel, találkozók szervezésével, tanácsadással.

Külföldön is elismerik kutatásainkat, számos együttműködés volt és zajlik jelenleg is más csapatokkal közösen. Közülünk többen is elismert tagjai a HEMAC-nak, aktív szerepünk volt az első tudományos igényességű szakfolyóirat létrehozásában.