A Kard Művészete

Hosszúkard

Vívóiskolánk heti rendszerességű edzéseinek eszköze.

Más fegyverek

Havonta egy alkalommal foglalkozunk a következőkkel: Tőr, Rapier, Páncélos, Bartitsu, Birkózás, Egykezes kard, Szablya, La Canne, Montante, Messer

Vívásról, kardokról, fegyverekről

A kard és buckler

A középkori Európa kardjai szinte kivétel nélkül a kelta kardból fejlődtek ki: a római lovasság által használt spatha képezte alapját a Népvándorlás kardjainak, valamint a viking és frank kardoknak is. Ezek fejlődtek aztán azzá a kardtípusokká (Oakeshott X-XIIIb) melyeket az egész virágzó középkorban (XI-XIII. század) használtak.

Az ökölpajzs (buckler) neve a francia bocler szóból származik, melynek jelentése "kidudorodással rendelkező”. Bár ez a meghatározás rendkívül sok pajzstípusra jellemző, a mai ökölpajzs képének egy olyan pajzs felel meg leginkább, melyről Polybios (Kr. e. 203-120 k.) görög történetíró tudósít bennünket. Nem zárható ki a közel-keleti eredet sem, hiszen a keresztes hadjáratok forrásai arról számolnak be, hogy a szeldzsuk-török harcosok kis kerek pajzsokkal vonultak harcba.

Az ökölpajzs (buckler) nagy népszerűségnek örvendett a teljes középkor és kora-újkor folyamán. Párosították karddal, hosszúkarddal, schiavonával, rapierral is, és rengeteg vívómester foglalkozott vele könyvében (Paulus Kal, Hans Tallhoffer, Andrei Lignitzer).

A kard és buckler párosítás iskolánkban a MS I.33 kézirat (nevezik még Tower Fechtbuch-nak vagy Walpurgis Kódexnek) alapján oktatjuk, a latin nyelvű írást Alphonse Lhotsky a XIII. századra datálja a könyvben látható íráskép alapján, tehát ez a legrégebbről ránk maradt ismert vívókönyv!

A kard és buckler felszerelésigénye egy kb. 100 cm hosszú egyenes bot, vagy egy egykezes kard ( Oakeshott X-XIIIb), melynek pengehossza kb. 80 cm körüli. Szükséges egy ökölpajzs, mely kerek, átmérője 25-35 cm. A pajzs markolata a központi dudor (umbo) alatt legyen, és biztosítson helyet a kéznek a szabad mozgásra. Anyaga lehet csak fém, illetve fa és fém kombinációja. Szabadvíváshoz mmodern olimpiai fejvédet használunk.

A kard és köpeny

együttes használata túlnyomórészt itáliai különlegesség. 1531-ben először Manciolino Opera Nova-jában említi , majd Marozzo (1536), aki a köpeny és kard valamint a köpeny és tőr használatát is leírja.
A spanyolok is kedvelték ezt a kombinációt, fennmaradt néhány technika rapierral és köpenyel Fabristól és Capo Ferrotól. Németországban Joachim Meyer is ad a használatához kétoldalnyi utasítást. Az edzések törzsanyagát Achille Marozzo, Giovanni dall’Agocchie és a későbbiekben Antonio Manciolino fennmaradt munkái adják.

A Kard és Köpeny edzések folyamán megismerkedünk a köpennyel végrehajtható hárításokkal és támadásokkal, fejlesztjük a két külön fegyverrel való egy ütemben történő víváshoz szükséges képességeket, valamint felfedezzük, hogy mire képes ez a fegyverpárosítás más fegyvernemek ellen.

A Kard és Köpeny edzést a Dardi Egykezes Kard oktatás középhaladói számára tartjuk, az egykezes kard oktatáson kötelező felszereléseken túl saját, pontos paraméterekkel rendelkező köpeny szükséges.

A kard és tőr

páros A XVI. század első felében indult hódító útjára Bolognából, majd rövid időn belül a tőr vált az elsődleges fontosságú hárítófegyverré és maradt is a rapier virágzása alatt, egészen a kiskard (epée) divatba jöveteléig, nagyjából százötven éven át.

A hárítótőrt az extra védelem céljából vízszintes hárítógyűrűvel, esetenként pedig speciálisan kialakított keresztvassal látták el, ami alkalmassá tette az ellenfél pengéjének elkapására, csapdába ejtésére is.

A kard és tőr népszerűségének egyik oka, hogy míg egy fegyverrel a vívó rá van kényszerülve, hogy a támadását alárendelje az egyidejű védekezés követelményének, két eszközzel sokkal több kombinációra van lehetőség. A tőr, lévén kisebb és gyorsabb fegyver, ellátja a védekezés szerepét, míg a kard egyidejűleg szabadon támadhat. Ezzel a vívás egy új szintre lép, hiszen két független fegyver mozgását kell összehangolni. Ez, bár kihívás a fegyverpárost választóknak, mégis biztonságosabb harcot, látványos, művészi és nagyon hatékony vívást eredményez.

A kard és tőr edzésein a Bolognai Iskola, vagy más néven Dardi-tradíció fennmaradt könyvein alapulnak, az oktatáson használt források megegyeznek az egykezes kard edzés forrásaival!

A kard és tőr edzés látogatásához szükséges az egykezes kardban szerzett alapvető jártasság, azaz a kezdő szint kijárása. Eszközként egy párnázott egykezes gyakorlókard és szintén párnázott hárítótőr szüksége, valamint vívómaszk szabadvíváshoz és az intenzívebb gyakorlatokhoz.

A rapier és tőr

Leírása hamarosan elkészül! :)

A rapier és tőr Leírása hamarosan elkészül! :)

Tudnivalók

  • Fegyvernemek edzések időpontjai
  • A kard és buckler oktatója: Lótos János
  • A kard és köpeny oktatója: Dr. Majár János
  • A kard és tőr oktatója: Róka László
  • A két kard: Dr. Majár János
  • A rapier és tőr oktatója: Waldmann Szabolcs