A Kard Művészete

Dolgozatok

Scholler 3 dolgozatok.
Vívóiskolánk harmadik tanévét zárja a Scholler 3 díjvívás, melynek előfeltétele egy tudományos igényességű, pár oldalas, az Egyesületünkhöz kapcsolható értekezés elkészítése. A dolgozat témáját a jelölt választja, a Díjvívás-felelős egyetértésével.

Free Scholler dolgozatok.
A Free Scholler díjvívás zárja az alapképzésünk 4. évét, melynek része egy megfelelő dolgozat elkészítése és védése. A jelölt a korábbi Free Schollerek közül választ egy mentort vagy konzulenst, aki segíti, támogatja a dolgozatok megírásában, hogy azok precízek, hivatkozással ellátottak legyenek. A dolgozatokat egy bíráló értékeli, aki az adott téma szakértője, érkezhet az egyesületen kívülről is.

Provost dolgozatok.
A Provost díjvívás a Free Scholler szint elérése után legalább három évvel teljesíthető. Ennek előfeltétele egy, a Free Scholler dolgozathoz hasonló munka elkészítése.

A Free Scholler és Provosti díjvívások esetében "Mestermunka" készítésére is lehetőség van. Ekkor a dolgozat a munka elkészítésének körülményeit tartalmazza.