A Kard Művészete

Őrízzük a hagyományokat!

Díjvívási rendszerünket a Schining-kódex és a London Masters of Defence vívóiskola feljegyzései alapján állítottuk össze. Egy-egy évnyi tanulás után lehet teljesíteni a Scholler 1, Scholler 2 és Scholler 3, valamint a Free Scholler díjvívásokat. Ezután legkorábban 3 év múlva szerezhető meg a Provost cím. Mester rangot a régi mesterek iránti tiszteletből nem adunk ki.
(A "Scholler" szó jelentése: tanuló.)

A Scholler 1 jelenti az úton való elindulást. Nagyjából egy éve jár közénk vívni, van saját fém gyakorló kardja, végigedzett velünk egy nyári tábort. Ismeri a szokásainkat, szabályainkat, helyt tud állni egy gyakorlókardos párbajban.

A Scholler 2 szintet elérő vívónk ismer egy általunk oktatott hosszúkard-tradíciót. A tradíció ismerete azt jelenti, hogy el tudja helyezni korban, be tudja mutatni az állásokat és az alapütéseket, végre tudja hajtani a tanult technikákat.

A Scholler 3 fokozatot megszerző ismer két, általunk oktatott hosszúkard-tradíciót. Megírt egy néhány oldalas fogalmazást, ami valamilyen módon kapcsolódik az Egyesületünkhöz, a víváshoz vagy a történelemhez.

A Free Scholler ismer három, általunk oktatott hosszúkard-tradíciót és két további fegyvenemben is otthon van. Egy 30-50 oldalas szakdolgozat elkészítésével bizonyította, hogy megfelelő szinten ismer egy olyan témát, ami valamilyen módon kapcsolódik az Egyesületünkhöz, a víváshoz vagy a történelemhez. "Szabad diák"-ként önállóan alakítja ki vívói identitását és a Provosti Iskola keretein belül fejleszti magát tovább.

A Provost megfelelő tapasztalattal rendelkezik a féderes szabadvívásból teljes védőfelszerelésben, ismer több hosszúkard-tradíciót és néhány egyéb fegyvernemet, teljesített megfelelő számú kurzust a Provosti Iskolában. Elkészített egy 50-100 oldalas, az Ars Ensis tevékenységéhez kapcsolódó szakdolgozatot.
(A "provost" szó hallatán nem véletlen a "profi", "professzionális" szavak bevillanása.)

Egyedi címer védésével szintén a lovagi hagyományokat idézzük. Legkorábban a Scholler 1-es díjvívásán bárki megvédheti a saját maga által elképzelt, és a Heroldi Kör által jóváhagyott címerét. A heroldok készségesen segítenek a címer megtervezésében, hogy az megfeleljen az egyesület szabályainak. A megvédett címert a tulajdonosa az egyesület rendezvényein használhatja.

Az egyes szinteket a birtokosa a címerén szerepeltetett Ars Ensis oroszlánokkal jelöli. Scholler 1-et a címer megléte, Scholler 2-t a címer felett elhelyezett egy oroszlán, Scholler 3-at két oroszlán, Free Scholler-t három oroszlán jelenti. A Provostok három oroszlánja arany színű.

A díjvívásokkal kapcsolatos technikai tudnivalók
Heroldok